Goede Week en Pasen 2020

Om tijdens de Coronacrisis toch verbonden te blijven, zijn er ook tijdens het Paastriduüm een aantal manieren om met de kerkmuziek verbonden te blijven:

  • Voor Goede Vrijdag maakte we een film bij de Kruisweg van de mooie kerk van Oosteind. Ook het Van der Aa-orgel is te horen (Werk van Bach en 2 passieliederen).
  • De Avondwake van Goede Vrijdag was live te volgen op Facebook en is terug te kijken op ons YouTubekanaal.
  • De Paaswake was live te volgen via onze Facebookpagina. Ook de Paaswake is terug te kijken op ons YouTubekanaal. Het orgel zal bespeeld worden en er worden Paasliederen gezongen door het kleine aantal aanwezigen.

Zondag 29 maart 2020

Zolang we in de basiliek niet openbaar kunnen vieren, volgt hier een wekelijks moment van muziek en overweging vanuit de basiliek:

Vieringen tot 1 juni afgelast

Vanwege het Corona-virus zijn op last van de bisschoppen alle openbare vieringen in de basiliek t/m 1 juni afgelast. Gelukkig kunt u dankzij de inzet van jongere en oudere vrijwilligers wel op een paar manieren met ons verbonden te blijven:

  • Via de Facebookpagina van de Catharinaparochie kunt u live-streams volgen
  • Op het YouTubekanaal van de Basiliek zullen regelmatig filmpjes worden geplaatst, waarin ook de orgels te horen zullen zijn
  • De Basiliek zal op zondagochtend van 10.00u-11.15u wél geopend zijn voor persoonlijk gebed en voor het aansteken van een kaars. Het Maarschalkerweerdorgel wordt dan bespeeld door Jan Willems. Ook de pastoor is aanwezig.
  • De Basiliek is van dinsdag t/m zaterdag van 12.00u tot 13.00u geopend voor persoonlijk gebed en het aansteken van een kaars.

zondag 15 maart 2020

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zijn de liturgische vieringen tot 31 maart afgelast.

Zondag 22 maart 2020

17.00u Latijnse VespersAFGELAST

Op zondag 22 maart verzorgt de jeugdige Schola Bavonensis om 17.00u weer een Latijnse Vesperviering. De schola sluit hiermee aan bij de kloostertraditie, waarvoor door de eeuwen heen prachtige gregoriaanse melodieën zijn geschreven. De muziek zal in het teken staan van de Vastentijd. Emeritus-pastoor Anton Kamps zal ons voorgaan in de lezing en de gebeden.
Voor de viering speelt basiliekorganist Jan Willems de ‘Echo Fantasia in d’ van Jan Pieterszoon Sweelinck. Tijdens de viering klinkt van Buxtehude het lijdenstijdkoraal “O Haupt vol Blutt und Wunden”. Tot besluit klinkt het ingetogen ‘Herzlich tut mich verlangen’ van Johannes Brahms.
Het meditatieve karakter van het gregoriaans nodigt uit voor stilte en reflectie. U bent dan ook van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de basiliek. De toegang is gratis en de kerk is al vanaf 16.30 uur geopend.

Mediaviering 22 september 2019 terugkijken

De Hoogmis van 22 september was een mediaviering van KRO-NCRV. U kunt deze viering hier terugkijken:
https://www.npostart.nl/eucharistieviering/22-09-2019/KN_1709525

Vaste gezangen: Kyrie (Byzantijns), Gloria (Bullens), Heilig (Vermulst) & Lam Gods (Bell)
Wisselende gezangen: Psalm 63 & 113 (Bullens) Jesu dulcis memoria (Jan Nieland), Lead me Lord (Wesley) e.a.
Orgelwerken: In Dir ist Freude (Bach)

Uitvoerenden: Gemengd Koor Sint-Jan o.l.v. Frans Bullens
m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse (cantor) & Jan Willems (orgel)

Mediaviering 12 mei 2019 terugkijken

De Hoogmis van 12 mei was een mediaviering van KRO-NCRV. U kunt deze viering hier terugkijken:
https://www.npostart.nl/eucharistieviering/12-05-2019/KN_1705683

Vaste gezangen: Missa Festiva (A. Gretchaninov) 
Wisselende gezangen: Psalm 100 & Alleluia (Philip Duffy), Mother of God (Tavener), Do not be afraid (Stopford) e.a.
Orgelwerken: Toccata in F (uit: Symphonie V) – Widor

Uitvoerenden: RK Jongerenkoor YRDV (Raamsdonksveer) & Capella Catharina o.l.v. Jan Willems,
m.m.v. Luisa Kop (sopraan-solo), Ton Stevens & Jan Willems (orgel)

Scroll to top