Crucifixion van Marcel Dupré op Maarschalkweerdorgel

Marcel Dupré (1886-1971) schetst in deze compositie een bijna filmisch verloop van de kruisgang naar de Calvarieberg, de obstakels, het vallen, het oprichten van het kruis en het sterven van Christus. Het begin kenmerkt zich al door een onregelmatig ritme in de lage pedaaltonen, moeizaam is de weg naar boven. Dan, in steeds schrijnender en indringender akkoorden worden we naar boven gevoerd waar het kruis wordt opgericht. Drie clusters van akkoorden verbeelden de doodschreeuw van Christus en het laatste akkoord dat het orgel uitbraakt is de dood van Christus, daarna ebt de klank weg tot de laagste noot van het orgel. In deze verlatenheid horen we dan nog zacht het wenen van Maria met de eerste zin van het ‘Stabat Mater dolorosa’ (De diepbedroefde Moeder stond wenend bij het kruis).
https://youtu.be/ML1HfiSU-qM

Scroll naar boven