Gemengd Koor Sint-Jan

Het Gemengd Koor Sint-Jan heeft ruim 30 leden en zingt in de Basiliek tijdens de vieringen op zondag, hoogtijdagen en bij uitvaarten. Het koor staat onder leiding van kerkmusicus Frans Bullens en wordt begeleid door Jan Willems, de organist van de Basiliek.
Het koor zingt meerstemmige liturgische gezangen ,motetten en missen van o.a. Mozart, Haydn, Gounod en Schubert. Daarnaast staan ook werken van hedendaagse componisten op het repertoire, zoals Frans Bullens, de Oosterhoutse componist Marinus de Jong, Albert de Klerk en Herman Strategier .

Er zijn ook maandelijks vieringen waarbij alleen de dames of de heren zingen. De heren zingen dan de gregroriaanse gezangen van de betreffende zondag of missen in het latijn van o.a. Perosi en Nieland en de dames zingen mooie muziek voor vrouwenkoor van o.a. Fauré, Gounod , Delibes, en Haller.

Repetitietijden
De repetities zijn op maandag van 19.30 u tot 21.30 u in de Basiliek en ‘s winters in het nabijgelegen Koetshuis. Er wordt gestreefd naar een optimale voorbereiding voor de liturgische vieringen in een heel prettige werksfeer.

Kom eens kijken bij de repetitie
U bent van harte welkom om kennis te maken en sfeer te proeven. Ook kunt u voor verdere informatie contact opnemen met de secretaris van het koor: mevrouw Elly Poppelaars (tel: 0162 422091 / email: ellypoppelaars@hotmail.com) of met de dirigent Frans Bullens (tel: 0162 321604 / email: f.bullens@hetnet.nl)

Schola Bavonensis

Al bijna tien jaar vieren we maandelijks op zondagmiddag om 17.00u de Latijnse Vespers in de basiliek met de Schola Bavonensis. Deze jeugdige groep mannen, met zangers tussen de 18 en 55, staat onder leiding van Jan Willems.
De Schola probeert aansluiting te vinden bij de kloostertraditie, waarvoor door de eeuwen heen prachtige gregoriaanse melodieën zijn geschreven.
Deze middeleeuwse melodieën proberen zij uit te voeren volgens de nieuwste muziekwetenschappelijke inzichten. Een aantal scholaleden volgde daartoe meermaals de Sommerkurs für Gregorianik aan de Duitse Folkwang Universität der Künste (Essen).
Voorafgaand en na de viering speelt basiliekorganist Jan Willems steeds het monumentale Maarschalkerweerdorgel (1890). Tijdens de viering is het Verschueren-orgel (1977) solistisch te horen. De gregoriaanse gezangen worden uiteraard niet begeleid. Het meditatieve karakter van het gregoriaans nodigt uit voor stilte en reflectie. In de prachtige akoestiek van de basiliek komt deze muziek prachtig tot zijn recht.

Geschiedenis van de Schola
De naam Schola Bavonensis vindt zijn oorsprong in de gelegenheid waarvoor het destijds werd opgericht: de verklanking van het middeleeuwse Officie ter ere van Sint-Bavo, patroonheilige van het naburige dorp Raamsdonk, in oktober 2004. Vervolgens verzorgde de Schola, toen nog onder leiding van musicus Jerry Korsmit, een aantal jaar maandelijks een Gezongen Avondgebed met gezangen uit het Abdijboek in de OLV Hemelvaartkerk van Raamsdonksveer. Inmiddels is de Sint-Jansbasiliek van Oosterhout de vaste standplaats van de Schola geworden. Ook verzorgde de Schola optredens buiten de genoemde plaatsen: Sankt-Ludgerusbasilika (Werden), Hohen Dom (Essen), Wijk en Aalburg (lezing Antoine Bodar), Amersfoort (Grote-of Sint-Joriskerk) en Etten-Leur (Lambertuskerk).

Capella Catharina

In februari 2011 werd door pastoor Anton Kamps een nieuw liturgisch koor opgericht voor de zojuist gevormde Catharinaparochie. Het koor kreeg de naam Capella Catharina. Het is een kamerkoor geworden met leden tussen de 20 en de 50 jaar oud. De Capella Catharina verzorgd eens per maand een viering in één van de kerken van de Catharinaparochie, meestal in de Basiliek. Het repertoire bestaat uit meerstemmig klassiek repertoire uit alle eeuwen. Het koor staat onder leiding van Jan Willems. Ton Stevens is als organist bij het koor betrokken. De reacties van de kerkgangers en van de pers over de prestaties van dit jonge koor, zijn zeer positief. De huidige leden zijn vaak in hun jeugd of studententijd actief geweest in diverse koren. Zo zongen een aantal leden vele jaren bij De Oosterhoutse Nachtegalen, het Jeugdkoor Sint-Jan, Jongerenkoor YRDV en diverse kamerkoren. Veel leden volgen ook privé nog zanglessen.Voor de Capella Catharina zoeken we nog enkele enthousiaste zangers en zangeressen tussen de 20 en 50 jaar die het een uitdaging vinden om klassiek repertoire van hoge kwaliteit in te studeren en maandelijks uit te voeren tijdens een viering op zondagmorgen in de basiliek. Om de kwaliteit te garanderen, wordt bij aanmelding wel een stemtest afgenomen.De repetities vinden plaats op vrijdagavond tussen 20.15u en 22.15u in Het Koetshuijs, naast de Pastorie aan de Markt. waarna er uiteraard de mogelijkheid is om samen wat te drinken in het Oosterhoutse uitgaansleven: een uitdieping van de eeuwenoude relatie tussen kerk en kroeg!
Dus: ben je tussen de 18 en 50 jaar? Hou je van zingen van klassiek repertoire en een gezellige sfeer? Kom dan gerust eens kijken en luisteren bij een uitvoering of repetitie.
Het Koetshuis vind je naast de pastorie, Markt 17.
Voor vragen: ilsewillems@casema.nl. Het koor heeft ogen een eigen website: www.capellacatharina.nl, met daarop foto’s en muziekfragmenten.
Je vindt de Capella Catharina ook op Facebook
.
Scroll naar boven