Passieconcert 10 april 2022

Op zondag 10 april om 15.00 uur (toegang: € 10) vindt een passieconcert plaats door het kamerkoor Tourdion uit Waalwijk onder leiding van Rick Muselaers. Tijdens dit concert zal de wereldpremière plaatsvinden van het Requiem dat onze muzikale adviseur Frans Bullens schreef tijdens de Corona-tijd voor koor begeleid door zijn geliefde combinatie van harmonium en piano. Hij zal ook zelf de harmoniumpartij van dit Requiem voor zijn rekening nemen, terwijl Ton Stevens de pianopartij zal spelen. Naast koorwerken zal Basiliekorganist Jan Willems enige orgelwerken voor de passietijd spelen op het Maarschalkerweerdorgel.

Requiem staat eigenlijk voor de Missa pro Defuncti (mis voor overledenen), de gezongen Latijnse uitvaartliturgie zoals die vele eeuwen tot op de dag van vandaag wordt gezongen bij de uitvaartmis van een overledene. De tentoonstelling van Semana Santa (VastWel-project 2022) die deze weken in de Basiliek loopt vormt de perfecte gelegenheid om een dergelijke compositie in première te laten gaan. De Semana Santa is de Goede Week waarin de dood van Christus wordt herdacht.

De Latijnse uitvaartliturgie mag dan eeuwenoud zijn: de rooms-katholieke kerk heeft de teksten tijdens de afgelopen eeuw flink veranderd. Vroeger stond het laatste oordeel centraal, maar tegenwoordig de verrijzenis uit de dood. Nu heeft eigenlijk niemand zich daar aan gestoord maar is vrolijk met de oude liturgie verder gegaan en dat is jammer, vindt Frans Bullens. “Want wie zijn liturgisch-muzikale ogen eens laat gaan langs het aanbod aan gezangen zal veel nieuwe mogelijkheden aantreffen.” Daarom heeft Frans juist bedacht om wel de nieuwe teksten als uitgangspunt te nemen voor zijn compositie. Zo wordt er “gewandeld door het dal van de schaduw des doods” (Si Ambulavero) en eindigt de compositie met de verrijzenis (Ego sum resurrectio).

Een happy end, wat wellicht goed past bij de positief ingestelde mens en gelovige Bullens. Laat u zelf overtuigen door deze meeslepende muziek tijdens dit bijzondere passieconcert in de inspirerende ambiance van de Semana Santa-tentoonstelling en de Basiliek Sint-Jan!

Scroll naar boven