Zondag 12 december Festival of Lessons & Carols

Op zondag 12 december om 15.00 vindt in de Basiliek Sint-Jan in Oosterhout een Festival of Nine Lessons and Carols plaats. Tijdens deze sfeervolle viering wisselen volgens Anglicaanse traditie koorzang, samenzang en lezingen elkaar af. Zo ontvouwt zich geleidelijk het kerstverhaal, vanaf de eerste aankondigingen van de Messias tot de geboorte van Jezus Christus, in muziek en gesproken woord.

Op basis van de huidige bisschoppelijke corona-richtlijnen is geen coronapas vereist. Wel is het dragen van een mondkapje verplicht en wordt iedereen met klem verzocht 1,5 m afstand te houden. Daarom kan slechts een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Plaatsen reserveren is mogelijk via de website van de Catharinaparochie: www.catharina-parochie.nl of telefonisch op donderdag 9 en vrijdag 10 december tussen 14u en 16u via het nummer 085-2222495.

Pastoor Jochem van Velthoven zal de ‘nine lessons’ voordragen. Het parochiële kamerkoor Capella Catharina (www.capellacatharina.nl) en het Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV (www.yrdv.nl) verzorgen de koorzang. Beide koren staan onder leiding van basiliekorganist Jan Willems. Uiteraard zal het Maarschalkerweerdorgel zich zowel als begeleidingsinstrument als solistisch van zijn beste kant laten horen. Verder verlenen Frans Bullens (kerkmusicus in de regio), Ton Stevens (organist van de Capella Catharina) en de zangsolisten Ilse van Wuijckhuijse, Anieke van Esch, Luisa Kop en Remon Aarts hun medewerking. Tijdens deze viering zal er een collecte worden gehouden voor het pastoraat van de Catharinaparochie, zodat zij en wij inhoud kunnen blijven geven aan de missionaire opdracht van de Kerk.

Van harte uitgenodigd bij deze bijzondere viering waar christelijke tradities elkaar in kerstsfeer ontmoeten!

Scroll naar boven