Zondag 19 juni 2022

11.00u: Hoogmis – Sacramentsdag

Vaste gezangen: diversen
Wisselende gezangen: Psalm 110 & Alleluia (Bullens), O salutaris hostia (Delibes), Tantum Ergo (Nieland), Looft uwen God alle tongen en talen (De Vocht) e.a.
Orgelwerken: ‘In ’t heilig Altaarsacrament’ – variaties voor orgel (Bullens) & improvisaties

Uitvoerenden: Dames van het Gemengd Koor Sint-Jan o.l.v. Frans Bullens (beide orgels)

Iedereen is weer welkom in de basiliek, er is geen reservering meer nodig. Samenzang is weer toegestaan. Voorlopig wordt de viering om 11.00u ook nog online gestreamd via de facebookpagina van de Catharinaparochie en op ons YouTubekanaal.

Scroll naar boven