Zondag 20 maart 2022

11.00u Hoogmis
(3e Zondag van de Veertigdagentijd)

Vaste gezangen: Kyrie (Byzantijns), Sanctus XVII & Agnus Dei (Rossini)
Wisselende gezangen: Psalm 103 (Bullens), Laudate omnes gentes (Taizé), Adoramus Te, Christe (Rosselli) e.a.
Orgelwerken: Aus der Tiefe ruf’ ich – C. Ph E. Bach (1714 – 1788)

Uitvoerenden: Gemengd Koor Sint-Jan & Frans Bullens (orgel)

Iedereen is weer welkom in de basiliek, er is geen reservering meer nodig. Samenzang is weer toegestaan. Voorlopig wordt de viering om 11.00u ook nog online gestreamd via de facebookpagina van de Catharinaparochie en op ons YouTubekanaal.

Scroll naar boven