Zondag 24 oktober 2021

10.00: Pontificale Hoogmis & installatie pastoor Jochem van Velthoven door mgr. Liesen
(30e Zondag door het Jaar)

Vaste gezangen: Kyrie (Byzantijns), Gloria (Bullens), Heilig & Lam Gods (Vermulst)
Wisselende gezangen: Psalm 121 & 122 (Bullens), Ave Maria (Arcadelt) & Ave Verum (Elgar) e.a.
Orgelwerken: Grand Choeur alla Händel (Guilmant) & improvisaties

Uitvoerenden: Parochieel Gemengd Koor Sint-Jan o.l.v. Frans Bullens
Fanfare Sint-Joris o.l.v. Frans van Dun
m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse (cantor) & Jan Willems (orgel)

Iedereen is weer welkom in de basiliek, er is geen reservering meer nodig. Samenzang is weer toegestaan. Voorlopig wordt de viering om 10.00u ook nog online gestreamd via de facebookpagina van de Catharinaparochie en op ons YouTubekanaal.

Scroll naar boven