Zondag 26 juni 2022

17.00u Latijnse Vespers

Op zondag 26 juni verzorgt de jeugdige Schola Bavonensis om 17.00u weer een Latijnse Vesperviering. De schola sluit hiermee aan bij de kloostertraditie, waarvoor door de eeuwen heen prachtige gregoriaanse melodieën zijn geschreven. De muziek zal in het teken staan van het Hoogfeest van de Geboorte van Sint Johannes de Doper. Pastoor Jochem van Velthoven zal ons voorgaan in de lezing en de gebeden.
Voor de viering speelt basiliekorganist Jan Willems de ‘Cantilena’ van Josef Rheinberger op het Maarschalkerweerdorgel (1890). Tijdens de viering klinkt van Bach “Meine Seele erhebt den Herren”, BWV 648. Tot besluit klinkt de feestelijke Fuga in G (“Gigue”) van Johann Sebastian Bach.
Het meditatieve karakter van het gregoriaans nodigt uit voor stilte en reflectie. U bent dan ook van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de basiliek. De toegang is gratis en de kerk is al vanaf 16.30 uur geopend.

Scroll naar boven